ASApro Projektipalvelu
Aikatauluhallinnan tukesi

Näillä sivuilla on ohjeita ja malleja auttamaan PlanMan Project -ohjelman sekä PlaNet-ohjelman käytössä. PlanMan Project -ohjeet toimivat suurelta osin myös Tocoman Aikataulu (ent. TCM Planner) -ohjelman käytössä.

PlanMan Project -ohjeita:

PlanMan Project -ohjeessa on yleisiä asioita käyttämisestä ja käyttöliittymästä.

Ohje automaattitallennuksen ja varmuuskopion määrittelystä.

Lyhyt ohje jana-aikataulun tekemiseen.

Yksinkertainen viikkoaikataulu-esimerkki.

Yleisaikataulupohjassa on valmiina nimikkeistö rakennushankkeen aikataulusuunnitteluun. Pohjassa on myös laajasti työvälineet aikataulusuunnittelun eri osa-alueille. Huom! Tuotaessa pohjaan tehtävätietoja kannattaa valita yleisaikataulupohja ilman tehtäviä. Malliesimerkki excel-tiedostosta, joka voidaan lukea Tuonti-toiminnolla tähän pohjaan. Tiedosto on xls-tyyppinen ja ylin rivi on otsikointirivi yleisaikataulupohjan mukaisesti. Excelissä voidaan myös hyödyntää Pivot-taulukkoa tietojen kokoamiseen laskentariveiltä ennen tuontia aikatauluun.

PlanMan Project paikka-aikakaavio -ohjeessa kerrotaan miten paikka-aikakaavio (vinoviiva-aikataulu) laaditaan.

PlanMan Project -maanrakennusohjeessa on kuvattu maanrakennukseen laaditun mallipohjan käyttöä. Tähän liittyen malliesimerkki excel-tiedostosta, joka voidaan lukea Tuonti-toiminnolla PlanMan Project -ohjelmaan. Tiedosto on xls-tyyppinen ja ylin rivi on otsikointirivi maanrakennuspohjan mukaisesti.

Tarkka aikataulu - PlanMan Project -ohjeessa on kerrottu miten ohjelmalla saa tehtyä tarkkoja aikatauluja. Kestot ja ajoitukset tehtävillä ovat tunneissa. Työaikamäärityksissä on käytettävissä kaikki päivät ja kellonajat. Ohjeen kuvaamaa käyttöä varten on myöskin olemassa mallipohja.

Talotekniikan aikataulupohja on ulkoasultaan ja sisällöltään muokattu TATE-yrityksen tarpeisiin. Pohjassa on valmiina nimikkeistö sekä tarpeeseen soveltuva resurssikäsittely.

Määräpäiviin liittyvien symbolien käyttö janakaaviossa. 

TCM laskennan muokkaus -ohjeessa kerrotaan miten laskentaohjelmasta excel-tauluun siirretystä raportista rajataan helposti tarvittavat rivit, jotka sitten kopioidaan PlanMan Project -ohjelmaan vastaaviin sarakkeisiin/riveille.

PlaNet-ohjeita:  

Yhden sivun PlaNet-ohje auttaa tärkeimpien toimintojen löytämisessä. Toimenpiteet ovat suositeltavassa järjestyksessä. Keskellä ohjelman toiminnot. Oikealla käyttöohjeen sivut. Huom! löydät käyttöohjeen kun katsot Käynnistä-valikosta (Start) -> ohjelmat -> PlaNet+ 6.4 -> PlaNet+ 6.4 käyttöohje.

15 sivun PlaNet-ohje kertoon ohjelman käyttöön liittyviä toimintatapoja ja vinkkejä kuvin ja sanoin. Koulutuksessa käsiteltyjen asioiden muistitukena.

Jydacomin kustannuslaskentaohjelmistosta voidaan siirtää tavoitearvionimikkeistö PlaNet-ohjelmaan suunnittelun pohjaksi. Huom! uudemmassa Saas-sovelluksessa erotinmerkkinä on puolipiste.

Excelillä tehty matkaraporttipohja. Siinä jokaiselle kuukaudelle oma välilehti ja näissä kaikki kuukauden päivät. 1. välilehdelle laitetaan oma nimi. Työmatkan alku- ja loppukellonaika (muotoa 11:30). Näistä lasketaan päivärahat. Taulukon alareunassa on auton kilometrien laskenta. Korvausmäärillä kerrottuna saadaan alareunaan kuukausittaiset matkakorvaukset.