ASApro Projektipalvelu
EtusivuTaustatietoaTuotteet/palvelutYhteistyökumppanitOhjeitaYhteystiedotKysymyksiäEnglishBlog
Koulutus
Konsultointi
PlanMan Project
PlaNet-ohjelmistot
Muut ohjelmistot
Koulutus

Koulutus voidaan pitää lähikoulutuksena asiakkaan tiloissa tai muualla tai etäkoulutuksena (Teamsin kautta jakaen näytöt).

Tyypillinen PlanMan Project/PlaNet/PlaNet+ -koulutuspäivien sisältö pitää sisällään toiveiden mukaisesti painottaen suunnitteluominaisuuksia sekä informaation jakamiseen liittyviä mahdollisuuksia:
- projektin perustaminen: mallit, perustiedot, tallentaminen, varmuuskopiot
- kalenterin määrittely, useamman kalenterin käyttö, poikkeukset
- projektin osittelu, tehtävien suunnittelu ja hierarkia hyödyntäminen
- tehtävien mitoittaminen määrien ja resurssien avulla, kustannuslaskennan tietojen  hyödyntäminen tuonnilla tai kopioimalla Excel-taulukon kautta
- tehtävien ajoittaminen: janakaavio (Gantt-kaavio), toimintaverkko (CPM) ja vinoviivatekniikka (Paikka-aikakaavio, norjalainen aikataulu)
- ulkoasun muokkaus, muistilaput, pystyalueet ja tapahtumat
- aikataulun sisällön tarkastelu: resurssien kuormitus, kassavirta, kustannukset ja tulot
- uusien näkymien määritys projektille
- tulostaminen ja tallennus kuvaksi (pdf, jpg)
- tavoitteen asetus, seuranta, seurantamatriisi/toteutumamatriisit, tilanneviiva ja paikka-aikakaavion seuranta

Koulutuksen laajuus voi vaihdella tarpeiden ja koulutettavien toiveiden mukaan esim. 1/2 -2 päivään lähikoulutuksena. Hyvä tapa on pitää koulutus useammassa jaksossa, joiden väliin jää omatoimista työskentelyä. Etäkoulutukset kannattaa pitää 2 tunnin jaksoissa. Yhden päivän tiivistettyä ja pääominaisuudet kattavaa koulutusta voi suositella vain jo jonkin verran pohjatietoa omaaville käyttäjille.

Harjoitukset kannattaa laatia siten että kunkin yrityksen erityispiirteet huomioidaan. Talonrakennus, Infra, TATE jne tekevät suunnitelmansa hieman toisistaan poikkeavilla tavoilla, vaikkakin heidän on hyvä tuntea toistensa suunnittelutavat. Laskentajärjestelmät poikkeavat toisistaan ja siten lähtötietojen saanti on erilaista. Varsinkin jos resurssit ovat omia, on niiden tehokas käyttö tärkeää. Onhan aikataulusuunnittelun ydinkysymys siinä että oikea määrä resursseja on oikeaan aikaan oikeassa paikassa.

Kysy lisää! Aina kannattaa kouluttaa!